Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Fiškálna reprezentácia

Tento špeciálny colný režim využijú firmy bez daňovej registrácie v EU alebo spoločnosti, obchodujúce s krajinami mimo Únie, ktoré chcú odložiť alebo úplne eliminovať úhradu podstatnej časti colného dlhu - DPH. Po vyclení tovaru v Európskej Únii totiž príjemca platí z colného dlhu len clo, pričom s tovarom môže ihneď po vyclení a doručení importérovi voľne disponovať.

Fiškálny reprezentant berie na seba všetky povinnosti súvisiace s vyclením tovaru v EU, vrátane vypracovania štatistického hlásenia INTRASTAT.

Výhody spolupráce

  • Klient nemusí mať v krajine vyclenia daňovú registráciu
  • Fiškálny reprezentant preberá zodpovednosť za priebeh colnej deklarácie
  • Klient sa môže sústrediť na svoje podnikanie
  • Príjemca môže s tovarom voľne disponovať ihneď po jeho obdržaní
  • Klient nemusí sledovať legislatívu a colné predpisy krajiny, v ktorej požaduje vyclenie
  • Zlepšenie finančných tokov vďaka zníženiu colného dlhu splatného pri vyclení tovaru o DPH