Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Import

Importné colné prehlásenie musí byť vystavené vždy, keď je tovar z krajiny mimo EU prepravovaný do inej krajiny mimo alebo v rámci EU a naopak.

Prehlásenie musí byť vyplnené elektronicky a predložené príslušnému. Colnému úradu, ktorý ho skontroluje, rovnako ako aj ďalšie súvisiace dokumenty, licenčné zmluvy, doklady o pôvode tovaru, atď. a môže tiež pristúpiť k náhodnej fyzickej kontrole tovaru.

Následne je vymeraný colný dlh, zložený z DPH a cla a tovar je prepustený do voľného obehu.

Gerlach klienta celým procesom importnej deklarácie prevedie a pomôže mu so zabezpečením celého colného konania.

Výhody spolupráce

  • Sieť viac ako 65 pobočiek s viac ako 450 zamestnancami
  • Možnosť koncentrovať sa na váš predmet podnikania
  • Hladký prechod hraníc bez zbytočných prestojov
  • Vyššia úroveň zhody
  • Zníženie komplikovanosti procesov
  • Dobré vzťahy s colnými orgánmi
  • Klient nemusí investovať do vlastných colných garancií
  • Zlepšenie finančných tokov vďaka úhrade colného dlhu za vás
  • Profesionálny a priateľský personál k dispozícii vo všetkých strategicky významných lokalitách