Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Vypĺňanie predbežných colných vyhlásení (ICS / ECS)

Vstupné predbežné colné vyhlásenie (ENS), obsahujúce bezpečnostné dáta musí byť podané prostredníctvom systému kontroly pri dovoze (ICS) pre tovar vstupujúci na colné územie Európskych spoločenstiev priamo z tretej krajiny, s výnimkou Nórska a Švajčiarska. V závislosti od spôsobu dopravy má byť vyhlásenie podané najneskôr 24 hodín vopred.

Výstupné predbežné colné vyhlásenie (EXS) prostredníctvom systému kontroly vývozu (ECS) je väčšinou vytvorené spoločne s vývozným vyhlásením a musí byť podané v predstihu. Časový rámec pre jeho podanie opäť zavisí od spôsobu dopravy.

Výhody spolupráce

  • Spoľahlivé služby
  • Prejazd hranicami bez zdržania
  • Klient sa v pokoji môže sústrediť na svoje podnikanie
  • Záruka dodržania všetkých predpisov