Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Informácie a rady

Novinky a praktické tipy, s ktorými budete mať vždy prehľad o aktuálnych témach v oblasti colnej deklarácie.

Samozdanenie pri dovoze z tretích krajín sa zrejme odloží

Súčasný systém platenia DPH pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ sa zrejme tak skoro meniť nebude. Napriek tomu, že sa k 1.1.2014 malo prejsť na systém samozdanenia (tzv. reverse charge), ktorý by dovozcom situáciu výrazne uľahčil, navrhuje vláda SR odsunutie zmeny o ďalšie tri roky, až na 1.1.2017.
 Čítaj ďalej

Krajín s colným zvýhodnením bude menej

1. januára 2014 sa menia predpisy z oblasti všeobecných colných preferencí (GSP), ktoré prinášajú významné zmeny pravidiel pre poskytovanie preferencií rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám na obdobie rokov 2014 až 2023. Predovšetkým sa podstatne redukuje zoznam rozvojových krajín, ktoré budú mať na colné preferencie nárok. V zozname boli ponechané iba krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ktoré nevyužívajú iné colné zvýhodnenia (napr. dohoda o voľnom obchode)..
 Čítaj ďalej

Dohoda o zvýhodnení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Do platnosti vstúpila aj dohoda medzi EÚ a Strednou Amerikou, na základe ktorej sa poskytuje preferenčné zvýhodnenie na tovar s preukázaným preferenčným pôvodom v EÚ alebo v Hondurase, Nikaragiu, Paname (od 1.8.2013), Kostarike a Salvadore (od 1.10.2013), ako aj dohoda medzi EÚ a Peru (od 1.3.2013) a Kolumbiou (od 1.8.2013). 
Čítaj ďalej

5 tipov, ktoré vám pomôžu zefektívniť colnú deklaráciu a ušetriť

Ak sú šetrenie, optimalizácia a zefektívňovanie aj vo vašej firme často skloňovanými pojmami, zamyslite sa aj nad tým, či ste sa v posledných rokoch bližšie pozreli na vaše postupy v oblasti colnej deklarácie. Máme pre vás päť tipov, ktoré vás navedú na cestu k možnostiam, ako si zjednodušiť nielen colnú deklaráciu.
Čítaj ďalej

MILAN OLEJÁR: Firmy nevyužívajú možnosti, ktoré im colná legislatíva poskytuje

Colná legislatíva je dynamicky sa vyvíjajúcou oblasťou a sledovať všetky prebiehajúce zmeny môže byť mimoriadne náročné. Milan Olejár, zástupca colného agenta Gerlach European Customs Service, hovorí o možnostiach, ktoré súčasná colná legislatíva poskytuje a dôvodoch, pre ktoré sa u nás stále využívajú vo veľmi obmedzenej miere.
Čítaj ďalej

Gerlach otvára svoju 70-tu pobočku

Spoločnosť Gerlach European Customs Services, spol. s r.o., neutrálny colný agent pôsobiaci v oblasti colných služieb viac ako 130 rokov, otvára na východe Slovenska svoju už 70-tu pobočku v Európe. Nová kancelária v Košiciach funguje od začiatku júna a klientom ponúka komplexné portfólio colnodeklaračných služieb. To zahŕňa najmä servis v oblasti colnej problematiky súvisiacej s vývozom, dovozom a tranzitom tovaru, colné poradenstvo, vrátane colného auditu a taktiež spracovanie evidencie pohybu tovaru v rámci Európskej Únie (Intrastat).
Čítaj ďalej

Gerlach držiteľom prestížnej známky kvality

Neutrálny colný agent Gerlach European Customs Services, spol s r.o., získal osvedčenie Schválený hodpodársky subjekt (AEO). Certifikát, ktorý je uznávaný vo všetkých krajinách EÚ, je pre colné orgány známkou kvality a indikuje, že subjekt je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca a jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie a colné postupy vyhovujú colným požiadavkám. Z toho samozrejme plynú mnohé výhody, z ktorých profitujú aj subjekty, ktoré spoločnosť Gerlach v colnom konaní zastupuje. Pre klientov Gerlach to znamená možnosť využívať výhody, plynúce z certifikácie, okrem iného zrýchlené colné postupy, prioritný prístup zo strany colných orgánov, zníženie miery fyzických kontrol a tiež administratívy súvisiacej s dovozom a vývozom.