Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

5 tipov, ktoré vám pomôžu zefektívniť colnú deklaráciu a ušetriť

Ak sú šetrenie, optimalizácia a zefektívňovanie aj vo vašej firme často skloňovanými pojmami, zamyslite sa aj nad tým, či ste sa v posledných rokoch bližšie pozreli na vaše postupy v oblasti colnej deklarácie. Máme pre vás päť tipov, ktoré vás navedú na cestu k možnostiam, ako si zjednodušiť nielen colnú deklaráciu.


Využívajte flexibilitu colnej legislatívy
Colná legislatíva je aj vďaka pozitívnemu vplyvu firiem a ich stavovských organizácií na európske štruktúry, nastavená ústretovo - neustále sa vyvíja a zohľadňuje požiadavky hospodárskych subjektov. Tie smerujú predovšetkým k zjednodušovaniu obchodovania na medzinárodných trhoch, odstraňovaniu bariér a k zvyšovaniu obrátkovosti tovaru, samozrejme, pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti logistických reťazcov. „Manažment firiem však o týchto zmenách väčšinou nie je informovaný alebo im neprikladá dôležitosť a kým proces funguje zabehnutým spôsobom, nezaoberá sa jeho úpravou. Tým sa však firmy oberajú o výhody, ktoré by mohli využívať a profitovať z nich,“ hovorí Milan Olejár zo spoločnosti Gerlach Europan Customs Services, ktorá sa venuju práve zabezpečovaniu služieb súvisiacich s colnou deklaráciou.

Zabudnite na stereotyp
Optimalizácia a hľadanie možností úspor sa stalo každodennou činnosťou vo väčšine firiem. Ktorá firma dnes nemá daňového poradcu a nezaoberá sa optimalizáciou daní? Colná deklarácia je daňovej problematike celkom blízka, napriek tomu je však firiem, ktoré sa zaoberajú jej optimalizáciou veľmi málo. Dôvodov je viacero. Jedným z nich je domnienka, že to, čo fungovalo pred desiatimi rokmi, funguje doteraz a že sa na postupoch nič nezmenilo. To je však zásadný omyl. Colná legislatíva a jej postupy sa neustále posúvajú vpred a prispôsobujú záujmom hospodárskych subjektov. Tým, že firmy zotrvávajú v stereotypnom prístupe, nezaujímajú sa o iné alternatívy alebo sa zmenám z rôznych dôvodov bránia, sa oberajú o možnosti úspor, zbytočne si komplikujú logistické procesy, strácajú čas na colniciach, prispôsobujú svoje dodávateľské reťazce colnej deklarácii, namiesto toho, aby tento prístup otočili.

Zjednodušujete si postupy
V rámci colného konania je možné využiť zjednodušené postupy, ktoré znamenajú urýchlenie procesu colnej deklarácie a elimináciu čakania na colnici. Firma si proces vlastne do istej miery riadi vo vlastnej réžii, niekedy úplne sama, prípadne za asistencie colného úradu. Pre získanie povolení na zjednodušené postupy je síce potrebné podstúpiť previerku colným úradom alebo získať certifikát Schváleného hosporádskeho subjektu (SHS), avšak certifikácia sa dá nahradiť využitím služieb colného agenta, ktorý je držiteľom certifikátu SHS a povolení a formou nepriameho zastúpenia na seba preberá časť rizík za klienta.

Nebojte sa auditu
Slovo audit môže vzbudzovať obavy, v skutočnosti však nemusí ísť o nič časovo náročné a informácie, ktoré výsledok auditu prinesie, môžu firme pomôcť odhaliť ohrozenia, riziká a slabiny v oblasti colných postupov. Niekedy pritom stačia dva rozhovory a odborník na colnú deklaráciu dokáže určiť, kde by sa mohol nájsť priestor na zlepšenie a čo by firme mohlo priniesť zaujímavé výhody a úspory. „Pri zložitejších procesoch, tam kde je logistický reťazec rozsiahlejší, môže audit trvať dlhšie – preverujú sa rôzne možnosti a alternatívy a výsledkom je mapa logistického toku, procesu colnej deklarácie a náčrt možností, ktorými sa môže klient vybrať,“ hovorí Milan Olejár.

Myslite dopredu
„Častou chybou, ktorú spoločnosti robia je, že sa na colnú deklaráciu pozerajú ako na posledný krok pred zavŕšením obchodu a odsúvajú ju na poslednú priečku priorít. Ak sa na colnici následne vyskytne problém, môže to spôsobiť narušenie celého dodávateľského reťazca, oneskorenie dodávky a ďalšie náklady,“ upozorňuje Milan Olejár. Preto je podľa neho lepšie zaoberať sa otázkou colnej deklarácie vopred a prípadne jej priebeh skonzultovať s colným agentom. Ten preverí podmienky dovozu alebo vývozu konkrétneho tovaru z colného hľadiska – colné sadzby, zatriedenie tovaru, potrebné povolenia, kvóty, embargá, režimy, ktorý by sa dal využiť, pripraví kalkuláciu colných poplatkov. Klient tak má už vopred prehľad o tom, a akými nákladmi a akým priebehom deklarácie má počítať a eliminuje riziko komplikácií, neočakávaných nákladov a problémov s cash flow.

Chcete sa dozvedieť viac?
Kontaktujte nás a my Vám ochotne poradíme, ako zjednodušiť Vaše postupy a nastaviť procesy efektívnejšie.