Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Dohoda o zvýhodnení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Do platnosti vstúpila aj dohoda medzi EÚ a Strednou Amerikou, na základe ktorej sa poskytuje preferenčné zvýhodnenie na tovar s preukázaným preferenčným pôvodom v EÚ alebo v Hondurase, Nikaragiu, Paname (od 1.8.2013), Kostarike a Salvadore (od 1.10.2013), ako aj dohoda medzi EÚ a Peru (od 1.3.2013) a Kolumbiou (od 1.8.2013). Na základe týchto dohôd môžete dovážať tovar z uvedených krajín s preferenčným colným zvýhodnením alebo naopak vyvážať tovar do uvedených krajín, pričom váš tovar môže byť v uvedených krajinách menej colne zaťažený. Pôvod tovaru sa preukazuje štandardným spôsobom, t.j. vyhlásením na faktúre alebo sprievodným osvedčením EUR.1.