Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Samozdanenie pri dovoze z tretích krajín sa zrejme odloží

Súčasný systém platenia DPH pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ sa zrejme tak skoro meniť nebude. Napriek tomu, že sa k 1.1.2014 malo prejsť na systém samozdanenia (tzv. reverse charge), ktorý by dovozcom situáciu výrazne uľahčil, navrhuje vláda SR odsunutie zmeny o ďalšie tri roky, až na 1.1.2017.

Pri terajšom systéme musia importéri pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ, uhradiť DPH colnému úradu pri vyclievaní tovaru v SR, čo znamená viazanie finančných prostriedkov aj na niekoľko mesiacov. Rozdielny prístup v oblasti platby DPH pri nadobudnutí tovaru z krajín EÚ (samozdanenie) a z tretích krajín spôsobuje firmám problémy s cash flow a chýbajúcou hotovosťou a núti dovozcov hľadať alternatívne riešenia.

Colná legislatíva EÚ a predpisy o DPH však už dnes poskytujú možnosti, ktorými je možné oddialiť platbu DPH pri vstupe tovaru do EÚ. Riešením je napríklad vyclenie tovaru na ceste k príjemcovi v inom členskom štáte EÚ (napr. v prístave, na letisku a pod.), kde bude zaplatené len clo. Následne je tovar samozdanený tak, ako keby bol nadobudnutý z členského štátu EÚ, kde došlo k vycleniu tovaru,“ hovorí Milan Olejár, zo spoločnosti Gerlach European Customs Services.